BIM

Informačný model budovy (Building Information Management - BIM) je proces tvorby a správy dát o budove počas jej celého životného cyklu (od projektu až po správu budovy). Je to digitálny model, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami. Slúži ako otvorená databáza informácií o objekte pre jeho navrhovanie, výstavbu a prevádzku po dobu jeho využívania. 

Hlavné výhody BIM:

  • Úspora času
  • Kontrola nad celým projektom
  • Zvýšenie produktivity práce
  • Eliminácia chýb
  • Vyššia konkurencieschopnosť

BIM nie je teda len o používaní softvéru na tvorbu 3D modelov, znamená to celkový systém práce. Jedným z najdôležitejších procesov pri tvorbe a použití informačného modelu je spolupráca a koordinácia jednotlivých profesií. Vzájomnú komunikáciu profesií umožňuje otvorený súborový formát IFC, ktorý je nezávislý a nesie so sebou okrem informácií o priestorových väzbách aj potrebné informácie o stavebných prvkoch, metadata (typ výrobku, cenu výrobku, atď.), prípadne ďalšie informácie. Takto môžu architekti a projektanti lepšie koordinovať svoje činnosti a hneď zapracovávať prípadné zmeny.

Fakturačné údaje:

AC Design s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 240
913 07 Trenčianske Bohuslavice

 

IČO: 47529512
DIČ: 2023943801
IČ DPH: SK2023943801

Kontakt:

Email: bednar@acdesign.sk
Telefón: +421 908 680 579