best free web site maker

Referencie

Rok 2017

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie chránenej únikovej cesty a evakuačného výťahu v zariadení pre seniorov a denný stacionár
Rubicon
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vetrania bytového domu
Polyfunkčný objekt s prevahou bývania, Trenčianske Teplice
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vetrania polyfunkčného objektu s prevahou bývania
STEIN – VZOROVÝ FIT OUT, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie a teplovzdušné vykurovanie typického podlažia polyfunkčného objektu
Zástavba Triangel v Jarovciach pri Bratislave a priľahlá zástavba rodinných domov
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie polyfunkčného domu v zástavbe
Bytový dom s vybavenosťou, Trnava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie bytového domu Pekné pole
BYTOVÝ DOM A,B,C; Nitra
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie bytového domu v zástavbe Mikov Dvor
Dom seniorov a byty garbiarska, Sereď
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie domu seniorov, bytových jednotiek a fitness priestorov 

Rok 2015

Polyfunkčný súbor NEW STEIN
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Predmetom projektu je vetranie 1. a 2. podzemného podlažia I. etapy výstavby.
Projekt rieši vetranie podzemných garáží, technických miestností a skladov. V projekte bola vyriešená strojovňa vzduchotechniky pre administratívnu budovu, ktorá je súčasťou polyfunkčného súboru.
Prestavba interiéru Villa Vino Rača
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Predmetom projektu je vetranie sociálnych zariadení administratívnej budovy
Stavebné úpravy 3.NP Objektu TC Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie časti administratívnej budovy VRV systémom 

Rok 2014

Polyfunkčný objekt Miletičova 60 Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie hygienických miestností bytov, chladenie bytov a obchodných priestorov, vetranie podzemného parkoviska, vetranie plynotesného úkrytu pre 300 osôb.
Parkovací dom Miletičova 60 Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie parkovacieho domu
Bytový dom Turá Lúka
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie hygienických miestností
Stavebné úpravy 4.NP objektu TC púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie časti administratívnej budovy VRV systémom
Stupeň: Štúdia realizovateľnosti
Predmet Štúdie: Predbežný návrh cirkulačného chladenia v dvoch alternatívach a zhodnotenie jednotlivých alternatív
Polyfunkčný súbor NEW STEIN
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Projekt rieši kompletnú vzduchotechniku a chladenie súboru budov.
V projekte je riešené chladenie a vetranie administratívnej budovy a obchodov, vetranie hygienických miestností bytov, chladenie bytov, vetranie podzemných garáží. 

2017

Novostavba rodinného domu, Limbach
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie bazénovej haly
Rodinný dom – Bungalov, Senica
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie rodinného domu
Rodinný dom, Bratislava - Rusovce
Stupeň: Projekt pre realizáciu stavby
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu
Rodinný dom s dvomi bytovými jednotkami, Jarovce
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu s dvomi bytovými jednotkami Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami
Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami, Jarovce
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu s tromi bytovými jednotkami Rodinný dom s tromi bytovými jednotkami
Vila N, Devín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu
Rodinný dom Budatín
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu 

2016

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Rovinka
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: vetranie bazénovej haly
Rodinný dom na kopci, Drotárska ulica
Stupeň: Tendrová dokumentácia
Predmet projektu: Vetranie dielne
Novostavba rodinného domu, Trnava, Medziháj
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie rodinného domu 

2015

Rodinný dom Bororo
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie rodinného domu 

2014

Rodinný dom Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie domu, cirkulačné chladenie VRV systémom
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.
Rodinný dom Novohradská
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie, vetranie hygienických miestností
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.
Vily slavín byt č. 2
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie, vetranie hygienických miestností 

2017

Multifunkčné športové gymnastické centrum
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie športového centra
SUPERMARKET BILLA Tatra Centrum Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne BILLA
Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Teplovzdušné vykurovanie a vetranie kinosály
Supermarket BILLA - OC Atrium DUBEŇ Žilina
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne BILLA v nákupnom centre
Supermarket BILLA CENTRÁLA Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne BILLA Centrála
Chladenie starej budovy KOOPERATIVA poisťovňa a.s. VIG
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh systému chladenia v administratívnej budove
DFNsP - špecializované pracovisko liečebnej výživy nové technológie a technická infraštruktúra, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie kuchyne v detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou
Rekonštrukcia kuchyne DOMOV JESENE ŽIVOTA
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie kuchyne v domove sociálnych služieb   

2016

Obchodný komplex elektroplus
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodného komplexu
Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie mestského úradu
Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Kolíňany
Stupeň: Projekt pre ohlásenie stavby
Predmet projektu: Vetranie 2.nadzemného poschodia obecného úradu
Prístavba telocvične a učebného pavilónu k ZŠ v Divine
Stupeň: Zmena stavby pred dokončením
Predmet projektu: Vetranie vybraných priestorov v prístavbe základnej školy
Rekonštrukcia vzduchotechniky objektu Akadémie Istropolitana
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Rekonštrukcia vzduchotechniky
ŠKOLSKÝ AREÁL – CAMPUS Bottova ulica – MTF STU v Trnave, STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁZEMIA PLAVÁRNE
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Rekonštrukcia pôvodnej vzduchotechniky v zázemí bazénovej haly
Komunitné centrum s bytovou jednotkou, Stará Ľubovňa
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie komunitného centra s bytovou jednotkou
TEAM BUILDING ACTIVITY MARTIN, Prestavba skladových priestorov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie priestorov
Rekonštrukcia kuchyne 4. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava potrubných rozvodov vzduchotechniky v kuchyni základnej školy
MALÝ KAŠTIEL, Cífer
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie jestvujúcej stavby
Rekonštrukcia predajne COOP Jednota v časti OC MAX Trenčín
Stupeň: Dokumentácia na ohlásenie stavebných úprav
Predmet projektu: Vetranie priestorov nájomnej jednotky COOP Jednota v obchodnom centre
Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie priestorov materskej škôlky
Predajňa KIK Banská Štiavnica
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a vykurovanie predajne
Predajňa PEPCO Banská Štiavnica
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie a vykurovanie obchodných priestorov 

2015

Vetranie a chladenie baru KROSS Myjava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie priestorov s rekuperáciou vzduchu a cirkulačné chladenie.
Obchodné centrum Mobelix Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie hygienických a technických miestností, chladenie a vykurovanie obchodných a skladových priestorov.
Team building activity Martin – prestavba skladových priestorov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie spoločenských priestorov, technických a hygienických miestností.
Reštaurácia Angel Šurany
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie reštauračných priestorov, cirkulačné chladenie kancelárskych priestorov a nútené vetranie kuchyne.
Židovské vzdelávacie centrum Chadab
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie priestorov vzdelávacieho centra.
Rekonštrukcia podkrovných priestorov na ubytovacie jednotky hotela THERMIA PALACE
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie sociálnych zariadení a cirkulačné chladenie hotelových izieb
Rozšírenie kapacity reštaurácie hotela Thermia formou prístavby k existujúcej jedálni hotela
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie prístavby hotelovej reštaurácie
Nútené vetranie bazénovej haly a priestorov wellness hotela v Tatranskej Lomnici
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie bazénovej haly a priestorov wellness
Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na apartmánový dom
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie kuchyne, átria a prietorov wellnes. Cirkulačné chladenie átria, vetranie hygienických miestností.
Zubná ambulancia Drietoma
Stupeň: Jednostupňový projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie ambulancií, vetranie hygienických miestností 

2014

Pobočka SBERBANK SLOVENSKO, a.s. BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Predajňa TITI Papiernictvo, BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.
Nájomná jednotka LG073 PREDAJŇA MAGIC Travel, SAMSONITE, BORY MALL
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.
Nájomná jednotka G035, BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.
POBOČKA SLOVENSKEJ POŠTY, a.s. A POŠTOVEJ BANKY, a.s
Sky Box, Pajštúnska ul., Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov
POBOČKA SLOVENSKEJ POŠTY, a.s. NITRA
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov
STAVEBNÉ ÚPRAVY POBOČKY POŠTOVEJ BANKY, a.s. ROŽNAVA
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov 

2017

MAN Truck & Bus center Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie objektu MAN Truck & Bus center
SEISA Prístavba, Myjava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vzduchotechnických zariadení pre prístavbu objektu spoločnosti
Skladová hala, Galanta
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie skladovej haly s administratívnou časťou
Prístavba výrobnej haly 2.etapa, ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o.
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie vstavku výrobnej haly
Výrobná hala, Fimabo
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie výrobnej haly s administratívnym vstavkom
Prístavba pre mazadlové hospodárstvo
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie prístavby pre mazadlové hospodárstvo
Výroba oceľových kordov – V. Etapa, 60xBOS
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie výrobnej haly v spoločnosti Bekaert
UDRŽIAVACIE PRÁCE NA OBJEKTE č. 503, ZVS Dubnica nad Váhom
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh chladenia a vetrania laboračnej miestnosti a miestnosti pre občasné nanášanie farieb
Vetranie závodnej kuchyne, Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh núteného vetrania závodnej kuchyne
Rekonštrukcia a prístavba hasičskej zbrojnice Drahovce
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vetrania hasičskej zbrojnice
Rozšírenie skladu vstupných surovín a zmena dispozície technológie
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Rozšírenie skladu vstupných surovín a zmena dispozície technológie
Výrobná hala, Podbrezová
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vykurovanie a vetranie výrobnej haly
Úspora primárnych energetických zdrojov v spoločnosti Libeto a.s., Liptovská Teplá
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vykurovanie výrobnej haly spoločnosti 

2016

Rozšírenie výroby KFTS s.r.o., Automatická lakovacia linka
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie výrobnej haly
KLIMATIZÁCIA PRE P-SEAL TESTING SKÚŠOBNÁ MIESTNOSŤ M300, KLIMATIZÁCIA PRE WINx TESTING SKÚŠOBNÁ MIESTNOSŤ M3
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Čiastočná klimatizácia skúšobní pre testovanie pneumatík
Štúdia vetrania lisovne starej výrobnej haly Continental Púchov
Stupeň: Štúdia
Predmet projektu: Doplnenie núteného vetrania vo výrobnej hale
Odsávanie faxing linky, Continental Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Odsávanie z technologickej linky
Rozšírenie areálu firmy Stachema
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie a realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie administratívnych a skladových priestorov spoločnosti
Montážny závod HYUNDAM Slovakia, s.r.o
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a cirkulačné vykurovanie skladovo montážnej haly a vetranie a chladenie administratívnych priestorov 

2015

Rozšírenie skladových priestorov Blahová, SO 01 Hala pre uskladnenie obilia
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie skladu obilia a prevzdušňovanie obilia
Zmena užívania skladu hutného materiálu na zámočnícku dielňu
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie dielne
PPC Energy Bratislava - Prestavba existujúceho zdroja
SO 01 - Základy a nosná konštrukcia pre kotol
SO 02 - Strojovňa čerpadiel
SO 04 - Rozvodňa

Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútený odvod tepelnej záťaže, teplovzdušné cirkulačné vykurovanie, priame cirkulačné chladenie rozvodne a nútené vetranie rozvodne.
SO 01.1 VSTAVOK TESTOVANIA VÝROBKOV – VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o.
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava rozvodu vzduchotechniky, doplnenie vodného chladiča do potrubného rozvodu a textilnej výustky pre prívod vzduchu.
VAILLANT - Výrobná hala pipe centrum
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútený prívod vzduchu do výrobnej haly s priamym chladením a teplovodným ohrevom. Distribúcia vzduchu pomocou textilných výustiek.
Rozšírenie výroby EPS – Úprava odsávania vzduchu z flujdnej sušiarne
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava a doplnenie jestvujúceho rozvodu vzduchotechniky.
Rozšírenie skladových, prevádzkových a administratívnych priestorov Báč
Stupeň: Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Predmet projektu: Nútené vetranie a chladenie jednotlivých stavebných objektov. 

2014

Rozšírenie výrobných a skladových priestorov Tábor Veľký Meder, SO-02 Hangárový sklad obilia
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie skladu obilia a prevzdušňovanie obilia
Rekonštrukcia skladu obilia na sklad ovocia a zeleniny
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Chladenie, odvlhčovanie a zvlhčovanie skladu
Technologické odsávanie galvanizovne firmy HDO SK s.r.o.
Stupeň: Hydraulický výpočet
Predmet projektu: Posúdenie kapacít jestvujúceho odsávacieho systému.
Elektrická rozvodňa na etylénovej jednotke
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Chladenie a vetranie technologických priestorov rozvodne 

Fakturačné údaje:

AC Design s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 240
913 07 Trenčianske Bohuslavice

 

IČO: 47529512
DIČ: 2023943801
IČ DPH: SK2023943801

Kontakt:

Email: bednar@acdesign.sk
Telefón: +421 908 680 579