Referencie

Rok 2023
---------
Chladenie administratívnej budovy AB1
Štúdia
Predmetom štúdie je koncepčný návrh vetrania a chladenia existujúcej administratívnej budovy AB 1 v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o.. Štúdia rieši vetranie a chladenie týchto poschodí: 3.NP, 5.NP, 6.NP,7.NP, 8.NP.Rok 2022
---------
Nadstavba vstavku v hale DC4.1
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie nadstavby administratívneho vstavku v logistickom centre.


POLYFUNKČNÝ OBJEKT na p.č. 235/1 a 235/2 k.ú. NEMŠOVÁ, PRESTAVBA, PRÍSTAVBA, NADSTAVBA
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie a chladenie polyfunkčného objektu v Nemšovej. Jedná sa o prestavbu, prístavbu a nadstavbu existujúceho objektu.


Rok 2021
---------
NOVELCAR - Vetranie administratívnych priestorov na 4.NP
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie administratívnych priestorov na 4.nadzemnom poschodí vo výrobno-montážnom objekte SO 51


Rezidencia „Haulíkova“, Zmena účelu využitia z polyfunkčného objektu na bytový dom
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie a chladenie bytového domu rezidencia „Haulíkova“.Rok 2020
---------
Lux Apartments – Rekreačné apartmánové domy (Penati Golf Apartments – rekreačný apartmánový dom)
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie chladenie a vykurovanie novostavby objektu pre rekreačné bývanie.


Firmboxy II. Etapa – Priestory QEX
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie administratívnych priestorov spoločnosti QEX v objekte Firmboxy TrenčínRok 2019
---------
Bytový dom rezidencia NZ
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie bytového domu.

Polyfunkčný bytový dom PARK HOUSE
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie polyfunkčného bytového domu.


Rok 2018

---------
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Brezne
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie chránenej únikovej cesty a evakuačného výťahu v zariadení pre seniorov a denný stacionár.

STAVEBNÉ ÚPRAVY POLYFUNKČNEJ BUDOVY (s.č.53) A NOVOSTAVBA POLYFUNKČNÉHO DOMU MANHATTAN
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu stavebné povolenie je vetranie polyfunkčného domu v Šali.

Vzduchotechnika a klimatizácia v spoločenskej sále - budova FK Slovan Bolešov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie a chladenie spoločenských priestorov v športovej hale v obci Bolešov


Rok 2017
---------
Zariadenie pre seniorov a denný stacionár v Brezne
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie chránenej únikovej cesty a evakuačného výťahu v zariadení pre seniorov a denný stacionár.

Bytový dom Rubicon C, Púchov
Stupeň: Jednostupňový projekt
Predmet projektu: Návrh vetrania bytového domu Rubicon C.

Polyfunkčný objekt s prevahou bývania, Trenčianske Teplice
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vetrania polyfunkčného objektu s prevahou bývania.


Rok 2015
---------
Polyfunkčný súbor NEW STEIN
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Predmetom projektu je vetranie 1. a 2. podzemného podlažia I. etapy výstavby.
Projekt rieši vetranie podzemných garáží, technických miestností a skladov. V projekte bola vyriešená strojovňa vzduchotechniky pre administratívnu budovu, ktorá je súčasťou polyfunkčného súboru.


Prestavba interiéru Villa Vino Rača
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Predmetom projektu je vetranie sociálnych zariadení administratívnej budovy

Stavebné úpravy 3.NP Objektu TC Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie časti administratívnej budovy VRV systémom


Rok 2014
---------
Polyfunkčný objekt Miletičova 60 Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie hygienických miestností bytov, chladenie bytov a obchodných priestorov, vetranie podzemného parkoviska, vetranie plynotesného úkrytu pre 300 osôb.

Parkovací dom Miletičova 60 Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie parkovacieho domu

Bytový dom Turá Lúka
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie hygienických miestností

Stavebné úpravy 4.NP objektu TC Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie časti administratívnej budovy VRV systémom
Stupeň: Štúdia realizovateľnosti
Predmet Štúdie: Predbežný návrh cirkulačného chladenia v dvoch alternatívach a zhodnotenie jednotlivých alternatív

Polyfunkčný súbor NEW STEIN
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Projekt rieši kompletnú vzduchotechniku a chladenie súboru budov.
V projekte je riešené chladenie a vetranie administratívnej budovy a obchodov, vetranie hygienických miestností bytov, chladenie bytov, vetranie podzemných garáží.


Rok 2021
---------
Novostavba objektu, individuálne rekreačné zariadenie - chalupa, Podkozince
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vykurovanie novostavby objektu: Individuálne rekreačné zariadenie – chalupa, Podkozince.Rok 2020
---------
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie bungalovu v Piešťanoch.

RODINNÝ DOM na p.č.168, p.č.169, p.č.170 k.ú. Horné Motešice
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu je vetranie bazénovej haly a pridružených miestností v rodinnom dome v Horných Motešiciach.Rok 2019
---------
Byt 4B
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu je vetranie  bytu 4B v bytovom dome Bonaparte.

PRESTAVBA RODINNÉHO DOMU S TROMI BYTMI
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie a realizáciu je vetranie priestorov rodinného domu s tromi bytmi. Rok 2018
---------
Poľnohospodárska usadlosť, Radošina
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie  poľnohospodárskej usadlosti v Radošine.

Rodinný dom Piešťany
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie a chladenie rodinného domu v Piešťanoch.

Rodinný dom Leopoldov
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie hygienických miestností a chladenie obytných miestností  rodinného domu v Leopoldove.Rok 2017
---------
Novostavba rodinného domu Limbach
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie bazénovej haly, ktorá je súčasťou rodinného domu.

Rodinný dom – Bungalov, Senica
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie rodinného domu v Senici.

Rodinný dom Rusovce
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu.


Rok 2016
---------
NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU, Rovinka
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie bazénovej haly, ktorá je súčasťou rodinného domu.

Rodinný dom na kopci, Drotárska ulica
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie rodinného domu.

Novostavba rodinného domu, Trnava, Medziháj
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie rodinného domu v Trnave.


Rok 2015
---------
Rodinný dom Bororo
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie rodinného domu


Rok 2014
---------
Rodinný dom Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie domu, cirkulačné chladenie VRV systémom
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.

Rodinný dom Novohradská
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie, vetranie hygienických miestností
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.

Vily slavín byt č. 2
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie, vetranie hygienických miestností

Rok 2023
---------
UBYTOVŇA PRE ZAMESTNANCOV
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre zmenu užívania stavby je nútené vetranie ubytovne pre zamestnancov v Senici

SHOWROOM OSVETLENIA – PRENAJÍMATELNÝ PRIESTOR A1.7
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie chladenie a vykurovanie nájomných priestorov v bytovom dome SO A 001 obytného súboru čulenova – 1. Etapa.

SHOWROOM NÁBYTKU – PRENAJÍMATEĽNÝ PRIESTOR A1.1, A1.2, A1.3
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie chladenie a vykurovanie nájomných priestorov v bytovom dome SO A 001 obytného súboru čulenova – 1. Etapa.

Chladenie pojednávacích miestností
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je chladenie pojednávacích miestností Okresného súdu v partizánskom.

ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI OMŠENIE PRÍSTAVBA PAVILÓNU B
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie prístavby pavilónu „B“ materskej škôlky v obci Omšenie.Rok 2022
---------
SUPERMARKET - COOP JEDNOTA SD, MODRÝ KAMEŇ, JARMOČNÁ ULICA - PRESTAVBA A PRÍSTAVBA
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie prestavba a prístavba supermarketu COOP JEDNOTA SD, Modrý kameň


Klientske centrum MsU Galanta
Tendrová dokumentácia
Predmetom tendrovej dokumentácie je návrh vetrania a chladenie klientského centra mestského úradu v Galante.


OBCHODNÝ OBJEKT SO SUPERMARKETOM COOP JEDNOTA SD – PRESTAVBA
Realizačný projekt
Predmetom projektu vetrania a chladenia pre realizáciu stavby je prestavba obchodného objektu so supermarketom COOP Jednota SD.


Vetranie kuchyne strediska Signál
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh núteného vetrania kuchyne v stredisku strediska Signál v Piešťanoch


SUPERMARKET COOP JEDNOTA SD NOVOHRADSKÁ ULICA č.2631, VEĽKÝ KRTÍŠ
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie a chladenie Supermarketu COOP Jednota SD na novohradskej ulici vo Veľkom Krtíši


Kino Oko Trnava
Dokumentácia k vydaniu územného rozhodnutia
Predmetom projektu je koncepčný návrh vetrania a chladenia priestorov učební.


POLYFUNKČNÝ SÚBOR NEW STEIN, Blumentálska, Legionárska, Bernolákova ul. BA, NÁVRH PRIESTOROV
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh chladenia, vykurovania a vetrania obchodných priestorov fy. Simplea v polyfunkčnom objekte Steinerka v BratislaveRok 2021
---------
NC FORUM POPRAD Nájomná jednotka 1.306 DEDOLES
Realizačný projekt
Predmetom riešenia realizačného projektu je chladenie, vykurovanie a vetranie nájomnej jednotky 1.306 v nákupnom centre Fórum v Poprade.

Kontajnerové divadlo vedľa kina hviezda – Trenčín
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie priestorov kontajnerového divadla v Trenčíne.

NOVOSTAVBA PREZENTAČNO-DEGUSTAČNÉHO OBJEKTU
Projekt pre stavebné povolenie
Projekt rieši vetranie a chladenie objektu SO 201 Prezentačný objekt.

Materská škola, novostavba Dolný Lieskov, nový pavilón MŠ parc. č. 1, 2, 6, 7, 30/1
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie novostavby materskej školy v Dolnom Lieskove.

OBCHODNÝ OBJEKT COOP JEDNOTA ZLATÝ POTOK
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je novostavba obchodného objektu COOP jednota Zlatý potok. Táto dokumentácia je zmenou projektu pred dokončením.

SO 101 - STK Nové Mesto nad Váhom
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie novostavby objektu STK Nové Mesto nad Váhom

Administratívna budva spoločnosti KJG a.s., Maloobchod KJG a.s., Čachtice
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom realizačného projektu je vetranie hygienických miestností a chladenie a vykurovanie vybraných priestorov vrátnice.Rok 2020
---------
Administratívna budova Digital Park I, nájomný priestor Natuzzi Editions
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáaciu je chladenie, vykurovanie a vetranie nájomnej jednotky natuzzi Editions v administratívnej budove Digital Park

Prístavba hotela PANORÁMA, Trenčianske Teplice
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie prístavby hotela Panoráma

Hotel Motešice
Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia
Predmetom dokumentácie je koncepčný návrh vetrania a chladenia pre novostavbu hotela.

Kuchyňa Majcichov
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie kuchyne pri základnej škole Jána Palárika v MajcichoveRok 2019
---------
Zateplenie školy s výmenou okien a dverí a hydraulickým vyregulovaním UK/SOŠ pedagogická, Bullova 2, 840 11 Bratislava
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie telocviční v priestoroch strednej odbornej školy pedagogickej

Chladenie priestorov bloku B a bloku G v ADELI MEDICAL CENTER
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh cirkulačného chladenia pre priestory bloku B a G v Adeli medical center.

SPŠ J. Murgaša B. Bystrica - kompletná rekonštrukcia objektov - zníženie energetickej náročnosti
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie kuchyne a jedálne, ktorá sa nachádza v areáli SPŠ J. Murgaša v Banskej Bystrici

ZŠ s MŠ J. Bottu 27 -novostavba školskej jedálne a učební
Realizačný projekt
Predmetom jednostupňového projektu je vetranie kuchyne, jedálne a učební v ZŠ a MŠ J Bottu 27.

Rekonštrukcia chladenia a vetranie galérie v objekte č. 2 na Štefanovičovej ul. 4, Bratislava
Realizačný projekt
Predmetom projektu je návrh vetrania a chladenia galérie na 8.NP a komplexná rekonštrukcia vodného chladenia v budove.

Rekonštrukcia objektu Mierové námestie 40, Trenčín
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh vetrania a chladenia rekonštruovanej budovy na mierovom námestí v Trenčíne.

"KREATÍVNE CENTRUM" ADAPTÁCIA PRIESTOROV UCM FMK PRE ÚČELY VYTVORENIA KREATÍVNEHO CENTRA
Realizačný projekt
Predmetom jednostupňového projektu je vetranie vybraných priestorov, ktoré sú určené pre kreatívne centrum, v budove fakulty masmediálnej komunikácie na skladovej ulici č. 4 v Trnave.Rok 2018

---------
Predajná skladová hala
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie obchodných, administratívnych a skladových priestorov spoločnosti Stavmat IN s.r.o. v Malackách.

Chladenie priestorov spoločnosti SLOVANET v budove ALFA
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh systému chladenia v administratívnej budove ALFA.

Vývojovo montážne centrum RHJF Slovakia, s.r.o.
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu vetranie a chladenie výrobnej haly s administratívnou časťou.

Dostavba areálu WESTEND – Polyfunkčný objekt CROSSING, Nájomný priestor T.01.N.08 – FOOD 4
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie  nájomnej jednotky T.01.N.08-FOOD 4 v polyfunkčnom objekte CROSSING v areáli WESTEND

VOLVO - PREDAJ A SERVIS SO 101 Predajné a servisné priestory
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je vetranie a chladenie predajných a servisných priestorov Volvo v Trenčianskej Turnej.

NEW YORKER OC GALERIA Veterná 40 Trnava
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je chladenie  obchodného priestoru NEW YORKER, ktorý sa nachádza v nákupnom centre Tesco v Trnave

Dostavba areálu WESTEND – Polyfunkčný objekt CROSSING, Nájomný priestor T.01.N.04 – Vietnamské bistro Quán Ngon
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je vetranie  nájomnej jednotky T.01.N.04 Vietnamské bistro Quán Ngon v polyfunkčnom objekte CROSSING v areáli WESTEND


Rok 2017
---------
Multifunkčné športové gymnastické centrum v Košiciach
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie športového centra.

MAN Truck & Bus center Bratislava
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie objektu MAN Truck & Bus center

Zníženie energetickej náročnosti budovy kina a centra voľného času, Drahovce
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Teplovzdušné vykurovanie a vetranie kinosály v obci Drahovce.

SUPERMARKET BILLA Tatra Centrum, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne BILLA v budove Tatra Centrum v Bratislave.

Supermarket BILLA - OC Atrium DUBEŇ Žilina
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne BILLA v nákupnom centre OC Atrium Dubeň v Žiline.

Predajňa Koruna Stará Turá
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Návrh vetrania predajne Koruna, ktorá sa nachádza v dome služieb v Starej Turej.

Supermarket BILLA CENTRÁLA Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie predajne supermarketu BILLA Centrála na Bajkalskej ulici v Bratislave.


Rok 2016
---------
Obchodný komplex Elektroplus
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodného komplexu ELEKTROPLUS.

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie mestského úradu v Šali.

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Kolíňany
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie 2.nadzemného poschodia obecného úradu v Kolíňanoch.

Prístavba telocvične a učebného pavilónu k ZŠ v Divine
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie vybraných priestorov v prístavbe základnej školy.

Rekonštrukcia vzduchotechniky objektu Akadémie Istropolitana
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Rekonštrukcia vzduchotechniky v budove.

ŠKOLSKÝ AREÁL – CAMPUS Bottova ulica – MTF STU v Trnave, STAVEBNÉ ÚPRAVY ZÁZEMIA PLAVÁRNE
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Rekonštrukcia pôvodnej vzduchotechniky v zázemí bazénovej haly.

Komunitné centrum s bytovou jednotkou, Stará Ľubovňa
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie komunitného centra s bytovou jednotkou.

TEAM BUILDING ACTIVITY MARTIN, Prestavba skladových priestorov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie priestorov TEAM BUILDING ACTIVITY

Rekonštrukcia kuchyne 4. ZŠ, Veľkomoravská 2160/12, 911 05 Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava potrubných rozvodov vzduchotechniky v kuchyni základnej školy.

MALÝ KAŠTIEL, Cífer
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie jestvujúcej stavby.

Rekonštrukcia predajne COOP Jednota v časti OC MAX Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie priestorov nájomnej jednotky COOP Jednota v obchodnom centre MAX Trenčín.

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie priestorov materskej škôlky.

Predajňa KIK Banská Štiavnica
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a vykurovanie predajne KIK v obchodnej galérii.

Predajňa PEPCO Banská Štiavnica
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie a vykurovanie obchodných priestorov PEPCO obchodnej galérii.


Rok 2015
---------
Vetranie a chladenie baru KROSS Myjava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie priestorov s rekuperáciou vzduchu a cirkulačné chladenie.

Obchodné centrum Mobelix Trenčín
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie hygienických a technických miestností, chladenie a vykurovanie obchodných a skladových priestorov.

Team building activity Martin – prestavba skladových priestorov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie spoločenských priestorov, technických a hygienických miestností.

Reštaurácia Angel Šurany
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie reštauračných priestorov, cirkulačné chladenie kancelárskych priestorov a nútené vetranie kuchyne.

Židovské vzdelávacie centrum Chadab
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie priestorov vzdelávacieho centra.

Rekonštrukcia podkrovných priestorov na ubytovacie jednotky hotela THERMIA PALACE
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie sociálnych zariadení a cirkulačné chladenie hotelových izieb

Rozšírenie kapacity reštaurácie hotela Thermia formou prístavby k existujúcej jedálni hotela
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie a cirkulačné chladenie prístavby hotelovej reštaurácie

Nútené vetranie bazénovej haly a priestorov wellness hotela v Tatranskej Lomnici
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútené vetranie bazénovej haly a priestorov wellness

Rekonštrukcia nevyužívaného objektu na apartmánový dom
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie kuchyne, átria a priestorov wellness. Cirkulačné chladenie átria, vetranie hygienických miestností.

Zubná ambulancia Drietoma

Stupeň: Jednostupňový projekt
Predmet projektu: Cirkulačné chladenie ambulancií, vetranie hygienických miestností


Rok 2014
--------- 
Pobočka SBERBANK SLOVENSKO, a.s. BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky

Predajňa TITI Papiernictvo, BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.

Nájomná jednotka LG073 PREDAJŇA MAGIC Travel, SAMSONITE, BORY MALL
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.

Nájomná jednotka G035, BORY MALL, Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie, chladenie, vykurovanie nájomnej jednotky
Objednávateľ: Projekt bol spracovaný pre firmu KLIMAKOM SK, s.r.o.

POBOČKA SLOVENSKEJ POŠTY, a.s. A POŠTOVEJ BANKY, a.s

Sky Box, Pajštúnska ul., Bratislava
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov

POBOČKA SLOVENSKEJ POŠTY, a.s. NITRA
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov

STAVEBNÉ ÚPRAVY POBOČKY POŠTOVEJ BANKY, a.s. ROŽNAVA
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie obchodných priestorov

Rok 2023
---------
Odsávanie vzduchu zo zváracích kabín linky AUDI
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je návrh nového odsávacieho systému pre odsávanie vzduchu zo zváracích kabín novej linky Audi.


Nová šablonárska dielňa
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je chladenie a vetranie novej šablonárskej dielne, ktorá vznikne rekonštrukciou skladu údržby v hale CAPT.


SKLADOVÝ AREÁL
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu zmena stavby pred dokončením je vetranie a chladenie skladovej haly.


CMR - Projekt odsávania Faxing
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je odsávanie vzduchu z technologickej linky.


Chladenie priestorov pre výrobu laniek
Štúdia
Predmetom štúdie je návrh a vetrania a chladenia priestorov pre výrobu laniek na 2.NP v starej hale.Rok 2022
---------
Výrobná hala
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie, chladenie a vykurovanie výrobnej haly.

Vetranie a chladenie výrobnej haly CAPT
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu je vetranie a chladenie výrobnej haly CAPT


Prístavba a vstavba výrobnej haly
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je úprava existujúcich vzduchotechnických zariadení pre prístavbu a vstavbu výrobnej haly v spoločnosti 
SEISA v Myjave

Chladenie priestorov laboratória kontroly zmesí
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh chladenia laboratórií v spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o.


Čisté prostory ISO 8 SO 01 Hala Sc
Projekt pre stavebné povolenie
Předmětem projektu pro stavební povolení je větrání a úprava vnitřního mikroklimatu ve čistých výrobních prostorách společnosti Continental Automoive Czech Republic s.r.o.


Chladenie priestorov pracoviska vizuálnej inšpekcie
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je chladenie pracoviska vizuálnej inšpekcie v budove pomocných prevádzok SO 8.104 spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o.Rok 2021
---------
EDP Stredisko Černyševského ul. Bratislava, Trafostanica 1000kVA a 630kVA
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je odvod tepelnej záťaže z trafostanice.

Automatizácia starej výrobnej haly - Automatizovaný sklad surových autoplášťov,
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie chladenie a vykurovanie automatizovaného skladu surových plášťov.

Odsávanie výrobnej linky REWORK do spaľovne etanolu
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre odsávanie výrobnej linky REWORK do spaľovne etanolu

Linka povrchových úprav Donghee Strečno
Projekt pre stavebné povolenie
Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vetranie priestorov linky povrchových úprav v spoločnosti Donghee Strečno.

Modernizácia rozvodne RV
Realizačný projekt
Predmetom realizačného projektu je chladenie rozvodne ručnej výroby v areáli spoločnosti RONA, a.s. v Lednickom Rovnom

Odsávanie pracovísk obrusovania plášťov
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre odsávanie a filtráciu vzduchu z pracovísk obrusovania plášťov.Rok 2020

---------
SO 1.101 VÝROBA OP 1 – VETRANIE 4VPGL
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre vetranie priestoru 4 – valcovej linky vo výrobnom závode Continental Matador Rubber s.r.o v Púchove.

II. Prípravovňa zmesí, chladenie navažovne na úrovni +7,200
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre vetranie a chladenie automatickej navažovne v budove prípravpvňa zmesí II. Etapa.

SO 101 Sklad HBS pro surové pláště PLT
Realizačný projekt
Předmětem projektu pro realizaci stavby je větrání, chlazení a vytápění HB skladu pro surové pláště PLT 1., 2. a 3. etapa.Rok 2019
---------
Odsávanie od hlavných filtrov do spaľovne etanolu, ML 17 a ML 19
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre odvod znečisteného vzduchu od technologických zariadení vo výrobnom závode Continental Matador Tires s.r.o v Púchove.

Výmena zdroja chladu pre VZT jednotku – cievočnica
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je výmena zdroja chladu pre vzduchotechnickú jednotku, ktorá slúži pre klimatizáciu priestorov cievočnice.

SO 101 a 103 Monoblok vytápění, větrání a chlazení výrobní haly
Realizačný projekt
Předmětem projektu provádění stavby je větrání, chlazení a vytápění výrobních prostor SO 101 a 103 monoblok společnosti Continental Barum, s.r.o.

Odsávanie od postreku z konfekčného stroja KMPU
Realizačný projekt
Predmetom projektu pre realizáciu stavby je návrh vzduchotechnického zariadenia pre odsávanie vzduchu od postreku z konfekčného stroja KMPU v novej hale vo výrobnom závode Continental Matador Rubber s.r.o v Púchove. Rok 2018
---------
REKONŠTRUKCIA BÝVALEJ HERNE NA PRIESTORY VÝROBY LIEHOVÍN S DEGUSTÁCIOU
Realizačný projekt
Predmetom jednostupňového projektu je vetranie priestorov pre výrobu liehovín a priľahlého baru.

Chladenie haly pre výrobu osobných plášťov
Štúdia
Predmetom riešenia štúdie je koncepčný návrh a energetické posúdenie chladenia výrobnej haly pre výrobu osobných plášťov 2 v areáli spoločnosti Continental Matador Rubber s.r.o. V Púchove. V štúdií sú spracované tri alternatívne riešenia chladenia výrobnej haly. Každá alternatíva je hodnotená z hľadiska prevádzkových a investičných nákladov. Rok 2017
---------
SEISA Prístavba
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh vzduchotechnických zariadení pre prístavbu objektu spoločnosti SEISA.

Skladová hala Galanta
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie skladovej haly s administratívnou časťou.

Prístavba výrobnej haly 2.etapa, ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. 
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie prístavby výrobnej haly.

Výrobná hala FIMABO
Stupeň: Jednostupňový projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie výrobnej haly s administratívnym vstavkom.

Prístavba pre mazadlové hospodárstvo, Bekaert Hlohovec
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie prístavby pre mazadlové hospodárstvo.

Projekčná činnosť pre 60xBOS, Bekaert,  Sládkovičovo
Stupeň: Jednostupňový projekt
Predmet projektu: Vetranie a chladenie výrobnej haly v spoločnosti Bekaert v Sládkovičove.

UDRŽIAVACIE PRÁCE NA OBJEKTE č. 503, ZVS, Dubnica nad Váhom
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Návrh chladenia a vetrania laboračnej miestnosti a miestnosti pre občasné nanášanie farieb.


Rok 2016
---------
Rozšírenie výroby KFTS s.r.o., Automatická lakovacia linka
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Technologické vetranie a úprava vzduchu v lakovacej linke a vetranie výrobnej a skladovacej haly a pridružených priestorov.

KLIMATIZÁCIA PRE P-SEAL TESTING SKÚŠOBNÁ MIESTNOSŤ M300, KLIMATIZÁCIA PRE WINx TESTING SKÚŠOBNÁ MIESTNOSŤ M3
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Čiastočná klimatizácia skúšobní pre testovanie pneumatík.

Štúdia vetrania lisovne starej výrobnej haly Continental Púchov
Stupeň: Štúdia
Predmet projektu: Doplnenie núteného vetrania vo výrobnej hale 02 vo výrobnom areáli spoločnosti.

Prístavba výrobnej haly 2.etapa, ICS Industrial Cables Slovakia s.r.o. 
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie prístavby výrobnej haly.

Odsávanie faxing linky, Continental Púchov
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Odsávanie z technologickej linky.

Rozšírenie areálu firmy Stachema
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Vetranie a chladenie administratívnych a skladových priestorov spoločnosti.


Rok 2015
---------
Rozšírenie skladových priestorov Blahová, SO 01 Hala pre uskladnenie obilia
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie skladu obilia a prevzdušňovanie obilia

Zmena užívania skladu hutného materiálu na zámočnícku dielňu
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie dielne

PPC Energy Bratislava - Prestavba existujúceho zdroja

SO 01 - Základy a nosná konštrukcia pre kotol

SO 02 - Strojovňa čerpadiel

SO 04 - Rozvodňa

Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútený odvod tepelnej záťaže, teplovzdušné cirkulačné vykurovanie, priame cirkulačné chladenie rozvodne a nútené vetranie rozvodne.

SO 01.1 VSTAVOK TESTOVANIA VÝROBKOV – VAILLANT INDUSTRIAL SLOVAKIA s.r.o.
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava rozvodu vzduchotechniky, doplnenie vodného chladiča do potrubného rozvodu a textilnej výustky pre prívod vzduchu.

VAILLANT - Výrobná hala pipe centrum
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Nútený prívod vzduchu do výrobnej haly s priamym chladením a teplovodným ohrevom. Distribúcia vzduchu pomocou textilných výustiek.

Rozšírenie výroby EPS – Úprava odsávania vzduchu z flujdnej sušiarne
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Úprava a doplnenie jestvujúceho rozvodu vzduchotechniky.

Rozšírenie skladových, prevádzkových a administratívnych priestorov Báč
Stupeň: Dokumentácia pre územné rozhodnutie
Predmet projektu: Nútené vetranie a chladenie jednotlivých stavebných objektov.


Rok 2014

--------- 
Rozšírenie výrobných a skladových priestorov Tábor Veľký Meder, SO-02 Hangárový sklad obilia
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Nútené vetranie skladu obilia a prevzdušňovanie obilia

Rekonštrukcia skladu obilia na sklad ovocia a zeleniny
Stupeň: Projekt pre stavebné povolenie
Predmet projektu: Chladenie, odvlhčovanie a zvlhčovanie skladu

Technologické odsávanie galvanizovne firmy HDO SK s.r.o.
Stupeň: Hydraulický výpočet
Predmet projektu: Posúdenie kapacít jestvujúceho odsávacieho systému.

Elektrická rozvodňa na etylénovej jednotke
Stupeň: Realizačný projekt
Predmet projektu: Chladenie a vetranie technologických priestorov rozvodne

Fakturačné údaje:

AC Design s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 240
913 07 Trenčianske Bohuslavice

 

IČO: 47529512
DIČ: 2023943801
IČ DPH: SK2023943801

Kontakt:

Email: bednar@acdesign.sk
Telefón: +421 908 680 579