Ponúkame Vám

Komplexné autorizované vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti technického zariadenia budov (TZB) s prihliadnutím na prianie investora, realizačné náklady, ekonomiku prevádzky a najmodernejšie trendy so zameraním na nasledujúce stavebné profesie:
• Vzduchotechnika     • Chladenie     • Klimatizácia


Spoločnosť AC Design s.r.o. je členom Slovenskej Komory Stavebných Inžinierov (SKSI). Kvalitu a odbornosť služieb Vám zaručujeme vďaka viacročnej činnosti v daných profesiách. Našim produktom je projektová dokumentácia, návrhy, študie a výpočty v obore technického zariadenia budov.

Ponúkame nasledujúce stupne projektovej dokumentácie:

  • Dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia 
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie
  • Tendrová dokumentácia
  • Realizačná dokumentácia
  • Dokumentácie skutočného stavu

Ďalej poskytujeme:

  • Konzultačná a poradenská činnosť pre investorov a realizačné firmy
  • Štúdie realizovatelnosti
  • Hydraulické výpočty potrubných sietí
  • Výpočty tepelných zátaží a strát 

Informačný model budovy

BIM - Building Information Management

Fakturačné údaje:

AC Design s.r.o.
Trenčianske Bohuslavice 240
913 07 Trenčianske Bohuslavice

 

IČO: 47529512
DIČ: 2023943801
IČ DPH: SK2023943801

Kontakt:

Email: bednar@acdesign.sk
Telefón: +421 908 680 579